#%D9%84%D8%A6%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B3 Instagram Photos & Videos

%D9%84%D8%A6%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B3 - 670 posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • باشد تا باد های گرم بهشتی 
به نرمی بر ماوایت بوزد 
باشد تا روح بزرگ هر آن کس 
را که به آنجا وارد میشود ,
متبرک گردانده باشد 
تا کفش هایت در انبوه برف ها 
ردی فرخنده بر جای بگذارد 
و باشد تا رنگین کمان 
همیشه بر شانه ات بساید .🙇
#سرزمین_خورشید
#لئو_روخاس
#دعای_سرخپوستی
 • باشد تا باد های گرم بهشتی
  به نرمی بر ماوایت بوزد
  باشد تا روح بزرگ هر آن کس
  را که به آنجا وارد میشود ,
  متبرک گردانده باشد
  تا کفش هایت در انبوه برف ها
  ردی فرخنده بر جای بگذارد
  و باشد تا رنگین کمان
  همیشه بر شانه ات بساید .🙇
  #سرزمین_خورشید
  #لئو_روخاس
  #دعای_سرخپوستی
 • 137 5 16 January, 2019