#لباس_عقد Instagram Photos & Videos

لباس_عقد - 118.3k posts

Top Posts

 • آموزش این مدل مانتو عقد:

@kook.be.kook
@kook.be.kook

الگوی اولیه با پنس سر شانه را رولت نمایید.

پنس سرشانه را ببندید و به حلقه آستین منتقل کنید.( مدل عصایی)

دامن :مدل کلوش است که پشت آن حدود 35 الی 40 سانتیمتر بلند تر است.

آستین را از خط آرنج جدا کنید.

برای کلوش سر آستین ، فاصله A تا B را اندازه زده و یک سوم آن را منهای یک کنید.

سپس دو خط عمود بر هم رسم کنید و در از گوشه پایین بیایید و هلال را رسم کنید برای قد کلوش سر استین ، فاصله ارنج تا لبه آستین را منهای ده کنید و هلا ل لبه آستین را رسم نمایید آستین دو کلوش روی هم قرار گرفته
کلوش حریر را 5 سانتیمتر بلند تر برش بزنید.

یقه مدل کرواتی است ودارای یک نوار کوچکتر که روی کروات دوخته شده است.
@kook.be.kook
@kook.be.kook

لبه استین و لبه دامن را تور 5سانتیمتری بدوزید.

#مانتو_عقد #مانتو_عید #مانتو_دخترانه #لباس_عید
 • آموزش این مدل مانتو عقد:

  @kook.be.kook
  @kook.be.kook

  الگوی اولیه با پنس سر شانه را رولت نمایید.

  پنس سرشانه را ببندید و به حلقه آستین منتقل کنید.( مدل عصایی)

  دامن :مدل کلوش است که پشت آن حدود 35 الی 40 سانتیمتر بلند تر است.

  آستین را از خط آرنج جدا کنید.

  برای کلوش سر آستین ، فاصله A تا B را اندازه زده و یک سوم آن را منهای یک کنید.

  سپس دو خط عمود بر هم رسم کنید و در از گوشه پایین بیایید و هلال را رسم کنید برای قد کلوش سر استین ، فاصله ارنج تا لبه آستین را منهای ده کنید و هلا ل لبه آستین را رسم نمایید آستین دو کلوش روی هم قرار گرفته
  کلوش حریر را 5 سانتیمتر بلند تر برش بزنید.

  یقه مدل کرواتی است ودارای یک نوار کوچکتر که روی کروات دوخته شده است.
  @kook.be.kook
  @kook.be.kook

  لبه استین و لبه دامن را تور 5سانتیمتری بدوزید.

  #مانتو_عقد #مانتو_عید #مانتو_دخترانه #لباس_عید
 • 2,936 53 11 February, 2019

Latest Instagram Posts