#%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87 Instagram Photos & Videos

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87 - 6.3k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • #
من به طرز دیوانه واری‌‌ شکل خودم هستم.و چون همین‌ام که هستم دیوانه به نظر میرسم.ممکن است شب که برسد بند کفشهایم را محکم ببندم،دور اتاقم بدوم،از درخت حیاط ذهنم بالا بروم و سیب بچینم.سقوط کنم.در میانه ی سقوط خودم را گم کنم‌ بروم تمام کوه های صعب العبور را فتح کنم و برگردم.میخواهم آنقدر دیوانه زندگی کنم که زندگی از معنا تهی شود.زندگی را آنقدر از معنا تهی کنم که خودش را جدی نگیرد.شخصاً پاک کن به دست بگیرد و بدنامی دیوانگی و مستی را پاک کند.شخصاً مست کند و پشیمان نشود.مست کند و بچرخد و بچرخد و بچرخد.دستمان را بگیرد و ما را نیز برقصاند.پیمانه ها را پر و خالی کند و تا ابد باما بچرخد و برقصد و بخندد.

#یاسر
#نویس #زندگی #جنون #دیوانه_وار #دیوانه #دیوانه_گی #مستی #مستانه #پیمانه
 • #
  من به طرز دیوانه واری‌‌ شکل خودم هستم.و چون همین‌ام که هستم دیوانه به نظر میرسم.ممکن است شب که برسد بند کفشهایم را محکم ببندم،دور اتاقم بدوم،از درخت حیاط ذهنم بالا بروم و سیب بچینم.سقوط کنم.در میانه ی سقوط خودم را گم کنم‌ بروم تمام کوه های صعب العبور را فتح کنم و برگردم.میخواهم آنقدر دیوانه زندگی کنم که زندگی از معنا تهی شود.زندگی را آنقدر از معنا تهی کنم که خودش را جدی نگیرد.شخصاً پاک کن به دست بگیرد و بدنامی دیوانگی و مستی را پاک کند.شخصاً مست کند و پشیمان نشود.مست کند و بچرخد و بچرخد و بچرخد.دستمان را بگیرد و ما را نیز برقصاند.پیمانه ها را پر و خالی کند و تا ابد باما بچرخد و برقصد و بخندد.

  #یاسر
  #نویس #زندگی #جنون #دیوانه_وار #دیوانه #دیوانه_گی #مستی #مستانه #پیمانه
 • 44 0 8 hours ago
 • 34 1 9 hours ago
 • 💜
آه ای انسان گوش فرا ده 
ژرفای نیمه شب چه می گوید 
در خوابی عمیق بودم 
از رویایی عمیق بیدار شدم 
دنیا دارای مفاهیم بی حد و حصری است 
ژرف تر از آنچه روز می اندیشید 
اندوهش عمیق است 
شادیش عمیق تر از رنج روحی است
غم و اندوه سپری می شود 
هر چند تمام شادی ،به تمامی، طالب جاودانگی است .

#نیچه 
#مستانه
 • 💜
  آه ای انسان گوش فرا ده
  ژرفای نیمه شب چه می گوید
  در خوابی عمیق بودم
  از رویایی عمیق بیدار شدم
  دنیا دارای مفاهیم بی حد و حصری است
  ژرف تر از آنچه روز می اندیشید
  اندوهش عمیق است
  شادیش عمیق تر از رنج روحی است
  غم و اندوه سپری می شود
  هر چند تمام شادی ،به تمامی، طالب جاودانگی است .

  #نیچه
  #مستانه
 • 1 0 18 January, 2019
 • ای وای از آن #شهر که دیوانه ندارد
صد عقل به مسجد شد و #خمخانه ندارد

در حسرت یک نعره ی #مستانه بمردیم
ویران شود این شهر که #میخانه ندارد

درخویش #تپیدیم ولی داد فزون شد
بیداد ز دادی که غم #خانه ندارد

دیوانه ترین مردم #شهرم ، توکجایی؟
تا فاش بگویم چوتو #افسانه ندارد

گیسوی #بلندت همه شب ماه نهان کرد
آن مو که تورا هست دمی #شانه ندارد؟

نغزی به مثل گفت همان #طره ی زلفت
گر روز شود #شمع تو پروانه ندارد

ما دلشدگان خیل #اسیران شماییم
این خیل دریغ از تن و #کاشانه ندارد

چون باز کنی #پرده ز رخسار بگویی:
این دام پر از #صید چرا دانه ندارد
 • ای وای از آن #شهر که دیوانه ندارد
  صد عقل به مسجد شد و #خمخانه ندارد

  در حسرت یک نعره ی #مستانه بمردیم
  ویران شود این شهر که #میخانه ندارد

  درخویش #تپیدیم ولی داد فزون شد
  بیداد ز دادی که غم #خانه ندارد

  دیوانه ترین مردم #شهرم ، توکجایی؟
  تا فاش بگویم چوتو #افسانه ندارد

  گیسوی #بلندت همه شب ماه نهان کرد
  آن مو که تورا هست دمی #شانه ندارد؟

  نغزی به مثل گفت همان #طره ی زلفت
  گر روز شود #شمع تو پروانه ندارد

  ما دلشدگان خیل #اسیران شماییم
  این خیل دریغ از تن و #کاشانه ندارد

  چون باز کنی #پرده ز رخسار بگویی:
  این دام پر از #صید چرا دانه ندارد
 • 29 1 17 January, 2019
 • ♡
.
.
خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد !
سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد

به لبم رسیده جانم، تو بیا که زنده مانم
پس از آن که من نمانم، به چه کار خواهی آمد؟

غم و قصه ی فراقت بکُشد چنان که دانم
اگرم چو بخت روزی به کنار خواهی آمد

منم و دلی و آهی ره تو درون این دل
مرو ایمن اندر این ره , که فگار خواهی آمد

همه آهوان صحرا سر خود گرفته بر کف
به امید آن که روزی به شکار خواهی آمد!

کششی که عشق دارد, نگذاردت بدینسان
به جنازه گر نیایی، به مزار خواهی آمد !

به یک آمدن ربودی، دل و دین و جان خسرو
چه شود اگر بدین سان دو سه بار خواهی آمد!

#امیرخسرو_دهلوی 
#دلبرانه
#عاشقانه
#مستانه
#تمنای_وصال
#رها_mr

 • .
  .
  خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد !
  سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد

  به لبم رسیده جانم، تو بیا که زنده مانم
  پس از آن که من نمانم، به چه کار خواهی آمد؟

  غم و قصه ی فراقت بکُشد چنان که دانم
  اگرم چو بخت روزی به کنار خواهی آمد

  منم و دلی و آهی ره تو درون این دل
  مرو ایمن اندر این ره , که فگار خواهی آمد

  همه آهوان صحرا سر خود گرفته بر کف
  به امید آن که روزی به شکار خواهی آمد!

  کششی که عشق دارد, نگذاردت بدینسان
  به جنازه گر نیایی، به مزار خواهی آمد !

  به یک آمدن ربودی، دل و دین و جان خسرو
  چه شود اگر بدین سان دو سه بار خواهی آمد!

  #امیرخسرو_دهلوی
  #دلبرانه
  #عاشقانه
  #مستانه
  #تمنای_وصال
  #رها_mr
 • 2 0 17 January, 2019
 • #حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

و اندر دل آتش درآ #پروانه شو پروانه شو

هم خویش را #بیگانه کن هم خانه را #ویرانه کن

وآنگه بیا با #عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

رو #سینه را چون سینه‌ها هفت آب شو از کینه‌ها

وآنگه #شراب #عشق را پیمانه شو پیمانه شو

باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی

گر سوی #مستان می‌روی #مستانه شو مستانه شو

آن گوشوار شاهدان هم صحبت عارض شده

آن گوش و عارض بایدت دردانه شو دردانه شو

چون جان تو شد در هوا ز #افسانه #شیرین ما

فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو

تو لیلة القبری برو تا لیلة القدری شوی

چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو

اندیشه‌ات جایی رود وآنگه تو را آن جا کشد

ز اندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو

#تنبور #موسیقی #مقامی @saman_moumivand
 • #حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

  و اندر دل آتش درآ #پروانه شو پروانه شو

  هم خویش را #بیگانه کن هم خانه را #ویرانه کن

  وآنگه بیا با #عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

  رو #سینه را چون سینه‌ها هفت آب شو از کینه‌ها

  وآنگه #شراب #عشق را پیمانه شو پیمانه شو

  باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی

  گر سوی #مستان می‌روی #مستانه شو مستانه شو

  آن گوشوار شاهدان هم صحبت عارض شده

  آن گوش و عارض بایدت دردانه شو دردانه شو

  چون جان تو شد در هوا ز #افسانه #شیرین ما

  فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو

  تو لیلة القبری برو تا لیلة القدری شوی

  چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو

  اندیشه‌ات جایی رود وآنگه تو را آن جا کشد

  ز اندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو

  #تنبور #موسیقی #مقامی @saman_moumivand
 • 95 1 17 January, 2019
 • 401 167 17 January, 2019
 • 10 3 17 January, 2019
 • 14 2 17 January, 2019
 • 16 2 17 January, 2019
 • ¤¤☆¤¤
《کاروانی از شعرو موسیقی》
صاحبدلان گرامی :
کاروان همچنان درراه‌ است

شعراء‌و هنرمندان گلها
عمریست سر کوی تو مستانه نشستم

این بیت زیبااز : عارف قزوینی
بسوخت شمع چو پروانه را در آتش عشق
ببین چگونه گرفتار خویشتن شده است

این بیت زیبااز : ملا اوجی نطنزی
بسکه تمام غمزه اش بردم‌لبم ناسور شد
آنقدر دیدم‌لب اورا که چشمم شور شد

این بیت زیبااز : مسیح کاشانی
بسکه گردیده عیان بی سرو سامانی ما
باد بر آب کشد نقش پریشانی ما

این بیت زیبااز : جامی
بسکه درد سر زفریاد و فغان خود کشم
از دهان چون لاله می خواهم‌ زبان خود کشم

این بیت زیبااز : مجمر اصفهانی
بسکه شد چاک ز دست تو درین شهر نماند
یک گریبان که کسی در غم ما پاره کند

این بیت زیبااز : وصال شیرازی
به خواب دیدمت اما نه از تو خرسندم
که این معامله می خواستم به بیداری

این بیت زیبااز : فروغی بسطامی
به خون تپیده ز بازوی قاتلی تن من
که منتی ست ز شمشیر او به گردن من

این بیت زیبااز : سلمان ساوجی
به دردی کن دوای من که بیماران عشقت را
کند درد تو درمانی کند زهر تو تریاقی

این بیت زیبااز الفت بهبهانی
به روز وصالت به نرد محبت
اگر دل نمی باختم‌برده بودم

این بیت زیبااز : روحی همدانی
به روی او نگریستن زمن نمی آید
من این دو دیده برای گریستن دارم

#صاحبدلان#گرامی#کاروان#شعر#شعراء#هنرمندان#گلها#موسیقی#روحی همدانی#الفت بهبهانی#
#سلمان‌ساوجی#فروعی بسطامی
#وصال شیرازی#مجمر اصفهانی#
#جامی#مسیح کاشانی#عارف قزوینی#ملا اوجی نطنزی#مستانه ☆کاروانی از شعرو موسیقی☆
 • ¤¤☆¤¤
  《کاروانی از شعرو موسیقی》
  صاحبدلان گرامی :
  کاروان همچنان درراه‌ است

  شعراء‌و هنرمندان گلها
  عمریست سر کوی تو مستانه نشستم

  این بیت زیبااز : عارف قزوینی
  بسوخت شمع چو پروانه را در آتش عشق
  ببین چگونه گرفتار خویشتن شده است

  این بیت زیبااز : ملا اوجی نطنزی
  بسکه تمام غمزه اش بردم‌لبم ناسور شد
  آنقدر دیدم‌لب اورا که چشمم شور شد

  این بیت زیبااز : مسیح کاشانی
  بسکه گردیده عیان بی سرو سامانی ما
  باد بر آب کشد نقش پریشانی ما

  این بیت زیبااز : جامی
  بسکه درد سر زفریاد و فغان خود کشم
  از دهان چون لاله می خواهم‌ زبان خود کشم

  این بیت زیبااز : مجمر اصفهانی
  بسکه شد چاک ز دست تو درین شهر نماند
  یک گریبان که کسی در غم ما پاره کند

  این بیت زیبااز : وصال شیرازی
  به خواب دیدمت اما نه از تو خرسندم
  که این معامله می خواستم به بیداری

  این بیت زیبااز : فروغی بسطامی
  به خون تپیده ز بازوی قاتلی تن من
  که منتی ست ز شمشیر او به گردن من

  این بیت زیبااز : سلمان ساوجی
  به دردی کن دوای من که بیماران عشقت را
  کند درد تو درمانی کند زهر تو تریاقی

  این بیت زیبااز الفت بهبهانی
  به روز وصالت به نرد محبت
  اگر دل نمی باختم‌برده بودم

  این بیت زیبااز : روحی همدانی
  به روی او نگریستن زمن نمی آید
  من این دو دیده برای گریستن دارم

  #صاحبدلان #گرامی #کاروان #شعر #شعراء #هنرمندان #گلها #موسیقی #روحی همدانی #الفت بهبهانی#
  #سلمان ‌ساوجی #فروعی بسطامی
  #وصال شیرازی #مجمر اصفهانی#
  #جامی #مسیح کاشانی #عارف قزوینی #ملا اوجی نطنزی #مستانه ☆کاروانی از شعرو موسیقی☆
 • 24 0 15 January, 2019
 • ای وای از آن #شهر که دیوانه ندارد
صد عقل به مسجد شد و #خمخانه ندارد

در حسرت یک نعره ی #مستانه بمردیم
ویران شود این شهر که #میخانه ندارد

درخویش #تپیدیم ولی داد فزون شد
بیداد ز دادی که غم #خانه ندارد

دیوانه ترین مردم #شهرم ، توکجایی؟
تا فاش بگویم چوتو #افسانه ندارد

گیسوی #بلندت همه شب ماه نهان کرد
آن مو که تورا هست دمی #شانه ندارد؟

نغزی به مثل گفت همان #طره ی زلفت
گر روز شود #شمع تو پروانه ندارد

ما دلشدگان خیل #اسیران شماییم
این خیل دریغ از تن و #کاشانه ندارد

چون باز کنی #پرده ز رخسار بگویی:
این دام پر از #صید چرا دانه ندارد
 • ای وای از آن #شهر که دیوانه ندارد
  صد عقل به مسجد شد و #خمخانه ندارد

  در حسرت یک نعره ی #مستانه بمردیم
  ویران شود این شهر که #میخانه ندارد

  درخویش #تپیدیم ولی داد فزون شد
  بیداد ز دادی که غم #خانه ندارد

  دیوانه ترین مردم #شهرم ، توکجایی؟
  تا فاش بگویم چوتو #افسانه ندارد

  گیسوی #بلندت همه شب ماه نهان کرد
  آن مو که تورا هست دمی #شانه ندارد؟

  نغزی به مثل گفت همان #طره ی زلفت
  گر روز شود #شمع تو پروانه ندارد

  ما دلشدگان خیل #اسیران شماییم
  این خیل دریغ از تن و #کاشانه ندارد

  چون باز کنی #پرده ز رخسار بگویی:
  این دام پر از #صید چرا دانه ندارد
 • 17 2 13 January, 2019