#نادر Instagram Photos & Videos

نادر - 252.8k posts

Top Posts

 • باید راهی یافت، برایِ زندگی را زندگی کردن،

نه فقط زندگی را گُذَراندَن .. باید راهی یافت،

برایِ صبح ها با اُمید چشم گُشودَن،

برایِ شب ها با آرامشِ خیال خوابیدن.. اینطور که نمیشود،

نمیشود که زندگی را فقط گذراند ،

نمیشود که تمام شدنِ فصلی و رسیدنِ فصلی جدید را فقط خُنَکایِ ناگهانیِ هوا یادَت بیاورد،

نمیشود تا نوکِ دماغَت یخ نکرده حواسَت به رسیدنِ پاییز نباشد.. اینطور پیش بِرَوی یک آن چَشم باز میکنی

خودَت را میانِ خزانِ زردِ زندگی ات میابی ،

و یادت هم نمی آید چطور گذَرانده ای مسیرِ بهاری و سبزِ زندگی ات را.. اصلا خدا را هم خوش نمی آید،

راهَت داده به دنیایَش که نقشَت را ایفا کنی،

یک روز خوبُ حتی یک روز بد ،

یک روز شیرینُ حتی یک روز تلخ ،

یک روز آرامُ حتی یک روز پُرهیاهو ،

وظیفه ی تو زندگی را با تمام و کمالَش زندگی کردن است،

با تمامِ سِکانس هایِ تلخ و شیرینَش.. نمیشود که همه اش خسته باشی

و سَرِ سکانس هایِ تلخ بهانه بیاوری و گوشه ای به قهر کِز کنی و بازی نکنی .. حق داری که خستگی ات را در کنی،

اما حق نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی .. اینطور که نمیشود،

تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد،

باید زندگی را زندگی کرد .. #خلیج_فارس#طبیعت#تفریح#قطر🇶🇦 #ایران#پارسیان#پرسپولیس#پولادکف #زندگی#کویت #ghatar #نادر#دریا#قایق#کشتی#
 • باید راهی یافت، برایِ زندگی را زندگی کردن،

  نه فقط زندگی را گُذَراندَن .. باید راهی یافت،

  برایِ صبح ها با اُمید چشم گُشودَن،

  برایِ شب ها با آرامشِ خیال خوابیدن.. اینطور که نمیشود،

  نمیشود که زندگی را فقط گذراند ،

  نمیشود که تمام شدنِ فصلی و رسیدنِ فصلی جدید را فقط خُنَکایِ ناگهانیِ هوا یادَت بیاورد،

  نمیشود تا نوکِ دماغَت یخ نکرده حواسَت به رسیدنِ پاییز نباشد.. اینطور پیش بِرَوی یک آن چَشم باز میکنی

  خودَت را میانِ خزانِ زردِ زندگی ات میابی ،

  و یادت هم نمی آید چطور گذَرانده ای مسیرِ بهاری و سبزِ زندگی ات را.. اصلا خدا را هم خوش نمی آید،

  راهَت داده به دنیایَش که نقشَت را ایفا کنی،

  یک روز خوبُ حتی یک روز بد ،

  یک روز شیرینُ حتی یک روز تلخ ،

  یک روز آرامُ حتی یک روز پُرهیاهو ،

  وظیفه ی تو زندگی را با تمام و کمالَش زندگی کردن است،

  با تمامِ سِکانس هایِ تلخ و شیرینَش.. نمیشود که همه اش خسته باشی

  و سَرِ سکانس هایِ تلخ بهانه بیاوری و گوشه ای به قهر کِز کنی و بازی نکنی .. حق داری که خستگی ات را در کنی،

  اما حق نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی .. اینطور که نمیشود،

  تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد،

  باید زندگی را زندگی کرد .. #خلیج_فارس #طبیعت #تفریح #قطر 🇶🇦 #ایران #پارسیان #پرسپولیس #پولادکف #زندگی #کویت #ghatar #نادر #دریا #قایق #کشتی #
 • 1,439 66 15 February, 2019
 • جادوی صحنه 
مارکس راینهارت گفته است «تئاتر پناهگاه روحی کسانی است که کودکی را مخفیانه در جیب پنهان کرده‌اند و تصمیم گرفته‌اند تا دم مرگ هم‌چنان بازی کنند.» من سال‌های زیادی است که پناهگاهی غیر از تئاتر ندارم. تئاتر برای من حس و علاقه و لذت نیست. به قول پیتر شومن «تئاتر یک ضرورت است چیزی شبیه نان» شاید در نگاه و باور آن‌ها که به این هنر آلوده نیستند این حرف‌ها شوخی باشد اما کسانی که با تئاتر نفس می‌کشند این حرف را خوب درک می‌کنند. خیلی از رفتار و کارهای آدم در زندگی قابل شرح و یا تحلیل نیست. مثل سیگار کشیدن. مثل چایی نوشیدن. مثل خواب. مثل دعا..... چند وقت پیش از سختی کارم برای یک نفر درد دل می‌کردم. از من پرسید چرا کار میز و صندلی را بر قلم و هنر ترجیح دادی. جوابی نداشتم. هنر نیاز و عشق من است. هزار بار بمیرم و زنده شوم همین علاقه را دوباره خواهم خواست. چرا باید هر حس و علاقه را توضیح دهیم یا آنکه برای آن دلیل پیدا کنیم؟!... پدر بزرگ به شیر و نمک علاقه داشت و با حرص و لذت این معجون عجیب را می‌نوشید. از او پرسیدم چطور شیر را با نمک می‌خوری فقط گفت علاقه دارم. علاقه او دنیای ذهن او با لذت و هیجان خاص خودش بود. اوایل سال از نادر برهانی مرند دعوت کردم به دبیری جشنواره تئاتر فجر فکر کند. جواب داد کار سختی است. به او گفتم این کار سخت چرا باید فقط سهم من باشد. نجیبانه پذیرفت که این مسئولیت را قبول کند. آن هم به روزگار سخت سخت. حرف‌های سرخ و زرد ما بماند برای خودمان. من می‌دانم که چه ایثاری کرده این هنرمند نجیب تا سهمی در حق هنر داشته باشد. می‌توانست به همان کار قلم و هنرش بپردازد. ولی ایثار کرد تا سکاندار یک جشنواره با حرف‌ها و انتظارات زیادش باشد. با تلخی و شیرینی این کار. من قدردان کارهای او در حق هنر هستم. آزردگی او مرا هم آزار می‌دهد. اما وقتی بعدها خاطرات این روزگار مرور شود مردی نجیب به نام نادر برهانی مرند را بیشتر خواهیم شناخت. او کارگردانی یک درام سخت را بر یک صحنه بزرگ بر عهده گرفت. چشم‌هایش این روزها پر از ترس و هیجان و شور و امید است. چیزی مثل واهمه‌های یک پدر. خسته نباشی مرد نجیب... عکس نمایش تانگوی شیطان کار وحید درویشی در سی‌و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. 
#شهرام_کرمی#نادر _برهانی_مرند#شهرام_کرمی# سی_و_هفتمین_جشنواره_بین‌ المللی تیاتر فجر.##
ا
 • جادوی صحنه 
  مارکس راینهارت گفته است «تئاتر پناهگاه روحی کسانی است که کودکی را مخفیانه در جیب پنهان کرده‌اند و تصمیم گرفته‌اند تا دم مرگ هم‌چنان بازی کنند.» من سال‌های زیادی است که پناهگاهی غیر از تئاتر ندارم. تئاتر برای من حس و علاقه و لذت نیست. به قول پیتر شومن «تئاتر یک ضرورت است چیزی شبیه نان» شاید در نگاه و باور آن‌ها که به این هنر آلوده نیستند این حرف‌ها شوخی باشد اما کسانی که با تئاتر نفس می‌کشند این حرف را خوب درک می‌کنند. خیلی از رفتار و کارهای آدم در زندگی قابل شرح و یا تحلیل نیست. مثل سیگار کشیدن. مثل چایی نوشیدن. مثل خواب. مثل دعا..... چند وقت پیش از سختی کارم برای یک نفر درد دل می‌کردم. از من پرسید چرا کار میز و صندلی را بر قلم و هنر ترجیح دادی. جوابی نداشتم. هنر نیاز و عشق من است. هزار بار بمیرم و زنده شوم همین علاقه را دوباره خواهم خواست. چرا باید هر حس و علاقه را توضیح دهیم یا آنکه برای آن دلیل پیدا کنیم؟!... پدر بزرگ به شیر و نمک علاقه داشت و با حرص و لذت این معجون عجیب را می‌نوشید. از او پرسیدم چطور شیر را با نمک می‌خوری فقط گفت علاقه دارم. علاقه او دنیای ذهن او با لذت و هیجان خاص خودش بود. اوایل سال از نادر برهانی مرند دعوت کردم به دبیری جشنواره تئاتر فجر فکر کند. جواب داد کار سختی است. به او گفتم این کار سخت چرا باید فقط سهم من باشد. نجیبانه پذیرفت که این مسئولیت را قبول کند. آن هم به روزگار سخت سخت. حرف‌های سرخ و زرد ما بماند برای خودمان. من می‌دانم که چه ایثاری کرده این هنرمند نجیب تا سهمی در حق هنر داشته باشد. می‌توانست به همان کار قلم و هنرش بپردازد. ولی ایثار کرد تا سکاندار یک جشنواره با حرف‌ها و انتظارات زیادش باشد. با تلخی و شیرینی این کار. من قدردان کارهای او در حق هنر هستم. آزردگی او مرا هم آزار می‌دهد. اما وقتی بعدها خاطرات این روزگار مرور شود مردی نجیب به نام نادر برهانی مرند را بیشتر خواهیم شناخت. او کارگردانی یک درام سخت را بر یک صحنه بزرگ بر عهده گرفت. چشم‌هایش این روزها پر از ترس و هیجان و شور و امید است. چیزی مثل واهمه‌های یک پدر. خسته نباشی مرد نجیب... عکس نمایش تانگوی شیطان کار وحید درویشی در سی‌و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر.
  #شهرام_کرمی #نادر _برهانی_مرند #شهرام_کرمی # سی_و_هفتمین_جشنواره_بین‌ المللی تیاتر فجر.##
  ا
 • 1,496 72 20 February, 2019

Latest Instagram Posts

 • 1 2 1 hour ago
 • 1 1 1 hour ago
 • اقا كيوان دوست داشتني در حاله ميوه دادن به خروسا. ميوه جات حيون رو سر حال و شاداب ميكنه. انار باعث شستو شو داخلي بدن حيون ميشه. سيب حيون رو شاداب و پر انرژي ميكنه بخاطر وجود ويتامين ب١٢ . پرتقال بدن حيون رو مقاوم تر ميكنه بخاطر ويتامين ٣٠ كه داره. و موز هم كه گرمي هست و ويتامين هايه زيادي داره و امادگي جسماني خروس رو زياد ميكنه. #نادر عيوض#خروس لاري#خروس_جنگی #ترك#افغان# شامو# #######
 • اقا كيوان دوست داشتني در حاله ميوه دادن به خروسا. ميوه جات حيون رو سر حال و شاداب ميكنه. انار باعث شستو شو داخلي بدن حيون ميشه. سيب حيون رو شاداب و پر انرژي ميكنه بخاطر وجود ويتامين ب١٢ . پرتقال بدن حيون رو مقاوم تر ميكنه بخاطر ويتامين ٣٠ كه داره. و موز هم كه گرمي هست و ويتامين هايه زيادي داره و امادگي جسماني خروس رو زياد ميكنه. #نادر عيوض #خروس لاري #خروس_جنگی #ترك #افغان # شامو# #######
 • 39 6 2 hours ago