#%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C Instagram Photos & Videos

%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C - 958 posts

Top Posts

 • پاییز 🍁

از چهره طبیعت افسونکار
بر بسته ام دو چشم پر از غم را
تا ننگرد نگاه تب آلودم
این جلوه های حسرت و ماتم را
پاییز ای مسافر خاک آلوده
در دامنت چه چیز نهان
داری
جز برگهای مرده و خشکیده
دیگر چه ثروتی به جهان داری
جز غم چه میدهد به دل شاعر
سنگین غروب تیره و خاموشت ؟
جز سردی و ملال چه میبخشد
بر جان دردمند من آغوشت ؟
در دامن سکوت غم افزایت
اندوه خفته می دهد آزارم
آن آرزوی گمشده می رقصد
در پرده های مبهم
پندارم
پاییز ای سرود خیال انگیز
پاییز ای ترانه محنت بار
پاییز ای تبسم افسرده
بر چهره طبیعت افسونکار

#فروغ_فرخزاد❤ 
#پاییز_فصل_عاشقی 
#پاییز_بهاریست_که_عاشق_شده_است 
#دلتنگی_ها 
#عاشقانه_های_من 
#فصل_پاییز 
#عاشقانه_غمگین 
#شاملو 
#دوست_دارم
 • پاییز 🍁

  از چهره طبیعت افسونکار
  بر بسته ام دو چشم پر از غم را
  تا ننگرد نگاه تب آلودم
  این جلوه های حسرت و ماتم را
  پاییز ای مسافر خاک آلوده
  در دامنت چه چیز نهان
  داری
  جز برگهای مرده و خشکیده
  دیگر چه ثروتی به جهان داری
  جز غم چه میدهد به دل شاعر
  سنگین غروب تیره و خاموشت ؟
  جز سردی و ملال چه میبخشد
  بر جان دردمند من آغوشت ؟
  در دامن سکوت غم افزایت
  اندوه خفته می دهد آزارم
  آن آرزوی گمشده می رقصد
  در پرده های مبهم
  پندارم
  پاییز ای سرود خیال انگیز
  پاییز ای ترانه محنت بار
  پاییز ای تبسم افسرده
  بر چهره طبیعت افسونکار

  #فروغ_فرخزاد
  #پاییز_فصل_عاشقی
  #پاییز_بهاریست_که_عاشق_شده_است
  #دلتنگی_ها
  #عاشقانه_های_من
  #فصل_پاییز
  #عاشقانه_غمگین
  #شاملو
  #دوست_دارم
 • 229 8 18 December, 2018

Latest Instagram Posts

 • 🌸🍃🌸🍃
نفس های تو
گل های 
روی پیراهنت را
سرخ می کند 
و
گیلاس های حیاط خانه را 
رسیده تر ..
پروانه ها 
جامه ی پیله را می گشایند 
شاعرانگی می کنند ..
خورشید پشت عشق بازی ابر ها 
بگمانم
از بهشت آغوشت
حرف های زیادی برای گفتن دارد
تو
مثل
آب ، هوا و نور
حیاتی ترین نیاز بشری ... .
.
#احسان_امیری
.
مهر ماه 97
.
#ابیانه_کاشان#پاییز_فصل_عاشقی#
#پاییز_هزار_رنگ#پاییز#
 • 🌸🍃🌸🍃
  نفس های تو
  گل های
  روی پیراهنت را
  سرخ می کند
  و
  گیلاس های حیاط خانه را
  رسیده تر ..
  پروانه ها
  جامه ی پیله را می گشایند
  شاعرانگی می کنند ..
  خورشید پشت عشق بازی ابر ها
  بگمانم
  از بهشت آغوشت
  حرف های زیادی برای گفتن دارد
  تو
  مثل
  آب ، هوا و نور
  حیاتی ترین نیاز بشری ... .
  .
  #احسان_امیری
  .
  مهر ماه 97
  .
  #ابیانه_کاشان #پاییز_فصل_عاشقی #
  #پاییز_هزار_رنگ #پاییز #
 • 85 6 27 December, 2018
 • دارد تمام می شود ؛
پاییزی که بوی نابِ عشق و مهربانی می داد .
فصل نارنجیِ بینظیری ، که با همه ی فصل ها فرق داشت ...
ما می مانیم و
خیابان هایی ؛
که دلشان برای مهربانیِ درخت و آغوشِ برگ ها ، تنگ می شود .
برای نازدانه ی دل نازکِ فصل ها ،
که صدایِ هق هقِ شبانه اش ؛
تویِ گوشِ کوچه های شهر ،
تا همیشه خواهد ماند .
پاییز تمام می شود ،
و این خیابان ها ؛
تا رسیدنِ بهار ،
بغضِ گلوگیرشان را
با دو جرعه برف و آفتاب ،
قورت خواهند داد ... #نرگس_صرافیان_طوفان‌
#پاییز_فصل_عاشقی
#پاییز_تمام_شد 
#پیشاپیش_یلدا_مبارک🍉 
#پاییز_فصل_دوست_داشتن
 • دارد تمام می شود ؛
  پاییزی که بوی نابِ عشق و مهربانی می داد .
  فصل نارنجیِ بینظیری ، که با همه ی فصل ها فرق داشت ...
  ما می مانیم و
  خیابان هایی ؛
  که دلشان برای مهربانیِ درخت و آغوشِ برگ ها ، تنگ می شود .
  برای نازدانه ی دل نازکِ فصل ها ،
  که صدایِ هق هقِ شبانه اش ؛
  تویِ گوشِ کوچه های شهر ،
  تا همیشه خواهد ماند .
  پاییز تمام می شود ،
  و این خیابان ها ؛
  تا رسیدنِ بهار ،
  بغضِ گلوگیرشان را
  با دو جرعه برف و آفتاب ،
  قورت خواهند داد ... #نرگس_صرافیان_طوفان
  #پاییز_فصل_عاشقی
  #پاییز_تمام_شد
  #پیشاپیش_یلدا_مبارک 🍉
  #پاییز_فصل_دوست_داشتن
 • 52 1 20 December, 2018
 • ❤❤❤
پاییز چمدانش رابسته...🍁
انتهای جاده ی آذربه انتظارنشسته است...👫
نگاهش ابری...☔
ردپاهایش خیس...🍂🌂
وکوله بارش لبریزازعشق...💕
وازاینهمه برگی...🍁🍁🍁
که ازدرختان تکانده است🌳🍁🍂
تاوصالش بایارنزدیک ونزدیکترشود...💑
❤
❤
پ ن :زمستان درراه است فصل تولدمن
دخترآذرقراربشه عروس ننه سرما👰
بازشاعریم گل کردشماهابه بزرگی خودتون
ازاین شعرام خوشتون بیاد😅😅😅
فصل وصال یاربامعشوق وپایان دادن به دوریوجدایی❤
کاش منوهم عروسیشون دعوت کنن مردم ازگرسنگی والااینقدرغم پاییزخوردیم تابه عشقش برسه
 اینودست مزدمون😡😡😡
عاشقا بدوئین شام عروسیروازدست 
ندیم شب یلدا عروسیه 😅😅
مشکل بیشتردخترا؛لباس چی بپوشیم؟؟!!😭😭😅😅😅
عزیزای من ایشالله همتون دلاتون شادولبتون
خندون وقلبتون پرازعشق الهی باشه 😉
دقت کردین نصف کتابی حرف زدم نصف کلیشه ای
 نصف امروزی😅😝😅😝😅😝
بخندتادنیابروت بخند😝😝
شبتون پرازآرامش خدا🌹❤🌹❤🌹
❤
❤
#پاییز_فصل_عاشقی
#فصل_موردعلاقم_مثل_بهار
#فاطمه
 • ❤❤❤
  پاییز چمدانش رابسته...🍁
  انتهای جاده ی آذربه انتظارنشسته است...👫
  نگاهش ابری...☔
  ردپاهایش خیس...🍂🌂
  وکوله بارش لبریزازعشق...💕
  وازاینهمه برگی...🍁🍁🍁
  که ازدرختان تکانده است🌳🍁🍂
  تاوصالش بایارنزدیک ونزدیکترشود...💑


  پ ن :زمستان درراه است فصل تولدمن
  دخترآذرقراربشه عروس ننه سرما👰
  بازشاعریم گل کردشماهابه بزرگی خودتون
  ازاین شعرام خوشتون بیاد😅😅😅
  فصل وصال یاربامعشوق وپایان دادن به دوریوجدایی❤
  کاش منوهم عروسیشون دعوت کنن مردم ازگرسنگی والااینقدرغم پاییزخوردیم تابه عشقش برسه
  اینودست مزدمون😡😡😡
  عاشقا بدوئین شام عروسیروازدست
  ندیم شب یلدا عروسیه 😅😅
  مشکل بیشتردخترا؛لباس چی بپوشیم؟؟!!😭😭😅😅😅
  عزیزای من ایشالله همتون دلاتون شادولبتون
  خندون وقلبتون پرازعشق الهی باشه 😉
  دقت کردین نصف کتابی حرف زدم نصف کلیشه ای
  نصف امروزی😅😝😅😝😅😝
  بخندتادنیابروت بخند😝😝
  شبتون پرازآرامش خدا🌹❤🌹❤🌹


  #پاییز_فصل_عاشقی
  #فصل_موردعلاقم_مثل_بهار
  #فاطمه
 • 116 3 19 December, 2018
 • پاییز 🍁

از چهره طبیعت افسونکار
بر بسته ام دو چشم پر از غم را
تا ننگرد نگاه تب آلودم
این جلوه های حسرت و ماتم را
پاییز ای مسافر خاک آلوده
در دامنت چه چیز نهان
داری
جز برگهای مرده و خشکیده
دیگر چه ثروتی به جهان داری
جز غم چه میدهد به دل شاعر
سنگین غروب تیره و خاموشت ؟
جز سردی و ملال چه میبخشد
بر جان دردمند من آغوشت ؟
در دامن سکوت غم افزایت
اندوه خفته می دهد آزارم
آن آرزوی گمشده می رقصد
در پرده های مبهم
پندارم
پاییز ای سرود خیال انگیز
پاییز ای ترانه محنت بار
پاییز ای تبسم افسرده
بر چهره طبیعت افسونکار

#فروغ_فرخزاد❤ 
#پاییز_فصل_عاشقی 
#پاییز_بهاریست_که_عاشق_شده_است 
#دلتنگی_ها 
#عاشقانه_های_من 
#فصل_پاییز 
#عاشقانه_غمگین 
#شاملو 
#دوست_دارم
 • پاییز 🍁

  از چهره طبیعت افسونکار
  بر بسته ام دو چشم پر از غم را
  تا ننگرد نگاه تب آلودم
  این جلوه های حسرت و ماتم را
  پاییز ای مسافر خاک آلوده
  در دامنت چه چیز نهان
  داری
  جز برگهای مرده و خشکیده
  دیگر چه ثروتی به جهان داری
  جز غم چه میدهد به دل شاعر
  سنگین غروب تیره و خاموشت ؟
  جز سردی و ملال چه میبخشد
  بر جان دردمند من آغوشت ؟
  در دامن سکوت غم افزایت
  اندوه خفته می دهد آزارم
  آن آرزوی گمشده می رقصد
  در پرده های مبهم
  پندارم
  پاییز ای سرود خیال انگیز
  پاییز ای ترانه محنت بار
  پاییز ای تبسم افسرده
  بر چهره طبیعت افسونکار

  #فروغ_فرخزاد
  #پاییز_فصل_عاشقی
  #پاییز_بهاریست_که_عاشق_شده_است
  #دلتنگی_ها
  #عاشقانه_های_من
  #فصل_پاییز
  #عاشقانه_غمگین
  #شاملو
  #دوست_دارم
 • 229 8 18 December, 2018
 • 💌🍂🍁🍃
دلتنگِ خیالبافی ام!
از همین شبها؛ شال گردنی با عطرِ خیال می بافم برای روزهای سردترِ پیشِ رو ؛ برای دلت که گرم و روشن تر بماند!
آنقدر که بی مٌحابا بلدِ رویابافی شوی و بگویی؛ بهآر همین جاست!
_و دستت را روی قلبت بگذاری_
خوش خیال و غزل خوان بهآر را تحویل بگیری،مستِ اٌردیبهشت شوی و یک روز شاید نیمه های فصلِ سبز؛
یادِ یک خیالبافیِ ساده بیفتی!
خیالِ ساده ی دختری در پآییز ؛
که شال گردنی از جنسِ شعر،برای
دلت بافته بود!

#فاطمه_پنبه_کار
.
.
آذر ماه 97
.
.
#پاییز_هزار_رنگ#پاییز_فصل_عاشقی#
#پاییز#بافت#رویا#برگهای_رنگارنگ#
 • 💌🍂🍁🍃
  دلتنگِ خیالبافی ام!
  از همین شبها؛ شال گردنی با عطرِ خیال می بافم برای روزهای سردترِ پیشِ رو ؛ برای دلت که گرم و روشن تر بماند!
  آنقدر که بی مٌحابا بلدِ رویابافی شوی و بگویی؛ بهآر همین جاست!
  _و دستت را روی قلبت بگذاری_
  خوش خیال و غزل خوان بهآر را تحویل بگیری،مستِ اٌردیبهشت شوی و یک روز شاید نیمه های فصلِ سبز؛
  یادِ یک خیالبافیِ ساده بیفتی!
  خیالِ ساده ی دختری در پآییز ؛
  که شال گردنی از جنسِ شعر،برای
  دلت بافته بود!

  #فاطمه_پنبه_کار
  .
  .
  آذر ماه 97
  .
  .
  #پاییز_هزار_رنگ #پاییز_فصل_عاشقی #
  #پاییز #بافت #رویا #برگهای_رنگارنگ #
 • 93 10 16 December, 2018
 • #پاییز

پاییز
آدم ها را از همیشه عاشق تر
می کند
مگر می شود پاییز باشد و دلت هوایِ قربان صدقه هایِ از تهِ دلِ کسی را نکند؟!
مگر می شود پاییز باشد و دلت 
هوس نکند عاشق باشی؟!
که عاشقت باشند؟!
باد باشد، باران باشد و یک خیابان 
پر از برگ های خشک و نارنجی
تو باشی و تو
تو باشی و او
فرقی ندارد !!
قدم زدن در بساطِ دلبرانه ی پاییز 
همه جوره می چسبد ..
.
#پاییز_برگ
#تهران_طلایی

#میدان_مشق

#نارنجی🍁 
#پاییز_فصل_عاشقی
#جامعه_خوشحالتر
 • #پاییز

  پاییز
  آدم ها را از همیشه عاشق تر
  می کند
  مگر می شود پاییز باشد و دلت هوایِ قربان صدقه هایِ از تهِ دلِ کسی را نکند؟!
  مگر می شود پاییز باشد و دلت
  هوس نکند عاشق باشی؟!
  که عاشقت باشند؟!
  باد باشد، باران باشد و یک خیابان
  پر از برگ های خشک و نارنجی
  تو باشی و تو
  تو باشی و او
  فرقی ندارد !!
  قدم زدن در بساطِ دلبرانه ی پاییز
  همه جوره می چسبد ..
  .
  #پاییز_برگ
  #تهران_طلایی

  #میدان_مشق

  #نارنجی 🍁
  #پاییز_فصل_عاشقی
  #جامعه_خوشحالتر
 • 244 18 11 December, 2018
 • گاهی یک خلوتِ دنج و بی واسطه ،
یک لیوان چای ،
و چند صفحه کتاب ؛
برایِ خوشبختیِ آدم ، کفایت می کند ...
همین که قدم زدن ، چاره ی دردهایت باشد و
دلخوشی هایِ کوچک ، دلیلِ لبخندهایت ؛
یعنی تو خوشبختی !

#پاییز_فصل_عاشقی
 • گاهی یک خلوتِ دنج و بی واسطه ،
  یک لیوان چای ،
  و چند صفحه کتاب ؛
  برایِ خوشبختیِ آدم ، کفایت می کند ...
  همین که قدم زدن ، چاره ی دردهایت باشد و
  دلخوشی هایِ کوچک ، دلیلِ لبخندهایت ؛
  یعنی تو خوشبختی !

  #پاییز_فصل_عاشقی
 • 43 0 9 December, 2018