#%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86 Instagram Photos & Videos

%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86 - 665.8k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • Repost @nazilagolestan
by @media.repost:
#آتوسا_احمد_آئي شهروند #بهایی، به دلیل اعتقاد به آیین بهائیت با اتهام ساختگی اقدام علیه امنیت ملی امروز در تهران بازداشت شده و پس از توقیف اموال شخصی به مکان نامعلوم منتقل شده است.
#آپارتايد_جمهوري_اسلامي
شهروندان ايراني پيرو آيين بهایی به صورت سیستماتیک توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و روانه زندان می‌شوند.
@iranncorg @didbanshahrvand
.
Repost @iranncorg
by @media.repost:
بازداشت دو شهروند بهایی در کرمان 
روز گذشته دو شهروند بهایی به نامهای #کیانا_رضوانی و #کیمیا_مصطفوی در #کرمان به دلیل بهایی بودن بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده‌اند. پیشتر نیز کیانا رضوانی صرفا به خاطر اعتقاد به آیین بهایی از ورود به دانشگاه محروم شده بود. 
طی ماه‌های اخیر ده‌ها هموطن #بهایی #بازداشت و در برخی از نهادهای قضایی و امنیتی با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مواجه شده‌اند.

قضاوت با شما
هم میهنم، تا جمهوری اسلامی بر مسند قدرت نشسته است، وضعیت من و تو، وضعیت این سرزمین بدتر از بدتر می شود. این یک حقیقت تلخ است
ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما: ▫️Telegram ID: @iranncmedia 👈 @iranncorg
 • Repost @nazilagolestan
  by @media.repost:
  #آتوسا_احمد_آئي شهروند #بهایی ، به دلیل اعتقاد به آیین بهائیت با اتهام ساختگی اقدام علیه امنیت ملی امروز در تهران بازداشت شده و پس از توقیف اموال شخصی به مکان نامعلوم منتقل شده است.
  #آپارتايد_جمهوري_اسلامي
  شهروندان ايراني پيرو آيين بهایی به صورت سیستماتیک توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و روانه زندان می‌شوند.
  @iranncorg @didbanshahrvand
  .
  Repost @iranncorg
  by @media.repost:
  بازداشت دو شهروند بهایی در کرمان
  روز گذشته دو شهروند بهایی به نامهای #کیانا_رضوانی و #کیمیا_مصطفوی در #کرمان به دلیل بهایی بودن بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده‌اند. پیشتر نیز کیانا رضوانی صرفا به خاطر اعتقاد به آیین بهایی از ورود به دانشگاه محروم شده بود.
  طی ماه‌های اخیر ده‌ها هموطن #بهایی #بازداشت و در برخی از نهادهای قضایی و امنیتی با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مواجه شده‌اند.

  قضاوت با شما
  هم میهنم، تا جمهوری اسلامی بر مسند قدرت نشسته است، وضعیت من و تو، وضعیت این سرزمین بدتر از بدتر می شود. این یک حقیقت تلخ است
  ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما: ▫️Telegram ID: @iranncmedia 👈 @iranncorg
 • 2 0 2 hours ago
 • #کرمان
#روسری سرای آلامد میدان رسالت ابتدا ورودی ابوذر از سمت میدان رسالت
 • #کرمان
  #روسری سرای آلامد میدان رسالت ابتدا ورودی ابوذر از سمت میدان رسالت
 • 8 1 3 hours ago