#%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87 Instagram Photos & Videos

%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87 - 584 posts

Top Posts

  • آموزش کوتاه کردن مو💇
  • آموزش کوتاه کردن مو💇
  • 224 2 1 October, 2018

Latest Instagram Posts

  • انتخاب مدل مو را نمی توان فقط بر اساس مد روز و یا سلیقه شخصی انتخاب کرد، چون نتیجه می تواند اصلا رضایت بخش نباشد. اولین معیاری که برای انتخاب مدل مو باید در نظر بگیرید فرم صورت شماست. اگر از ظاهر تکراری خود خسته شده اید و به دنبال ایجاد یک تغییر بزرگ هستید تغییر مدل و استایل مو پیشنهاد ما به شماست، اما قبل از این که گیسوان خود را به دست یک آرایشگر حرفه ای بسپارید بد نیست که بدانید مدل موی مناسب فرم صورت شما چیست🌹 چه مدل مویی به من میاد؟
در گام اول ابتدا باید متوجه شوید که حالت چهره شما در کدام دسته بندی قرار می گیرد، دایره، بیضی، مربعی، قلب شکل، مستطیل و یا لوزی شکل. برای تشخیص این کار می توانید رو به دوربین بایستید و از فردی بخواهید که از شما یک عکس بگیرد، هنگام گرفتن عکس زاویه نگیرید و لبخند هم نزنید. خیلی جدی به دوربین خیره شوید و فکر کنید که یک عکس پرسنلی ست، موهایتان را کنار بزنید تا چهره شما به صورت کامل مشخص باشد و به دوربین زل بزنید.
حالا عکس تهیه شده را مورد بررسی قرار دهید، با یک خودکار فرضی دور تا دور صورتتان را یک خط بکشید و حالا به آن نگاه کنید، خط دور صورتتان بیشتر به کدام یک از اشکال هندسی شباهت دارد. آیا زاویه دارد و یا به صورت یک دایره گرد است. به گوشه های فک تان دقت کنید و خطوط را دنبال کنید تا فرم صورت تان را پیدا کنید. این مرحله بسیار اهمیت دارد چون که تمام گفته های بعدی بر اساس آن ذکر می شود.#کوتاهی_مو #کوتاهی_با_ماشین #کوتاهی_ژورنالی #کوتاهی_2018 #کوتاهی_مو✂️ #کوتاهی_حرفه_ای #کوتاهی_موزر #کوتاهی #کوتاهی_مو💇 #کوتاهی_ژورنالی_بهمراه_براشینگ #کوتاهی_زنانه #کوتاهی_مدرن #کوتاهی_جدید #کوتاهی_تخصصی #کوتاهی_فانتزی #کوتاهی_
  • انتخاب مدل مو را نمی توان فقط بر اساس مد روز و یا سلیقه شخصی انتخاب کرد، چون نتیجه می تواند اصلا رضایت بخش نباشد. اولین معیاری که برای انتخاب مدل مو باید در نظر بگیرید فرم صورت شماست. اگر از ظاهر تکراری خود خسته شده اید و به دنبال ایجاد یک تغییر بزرگ هستید تغییر مدل و استایل مو پیشنهاد ما به شماست، اما قبل از این که گیسوان خود را به دست یک آرایشگر حرفه ای بسپارید بد نیست که بدانید مدل موی مناسب فرم صورت شما چیست🌹 چه مدل مویی به من میاد؟
    در گام اول ابتدا باید متوجه شوید که حالت چهره شما در کدام دسته بندی قرار می گیرد، دایره، بیضی، مربعی، قلب شکل، مستطیل و یا لوزی شکل. برای تشخیص این کار می توانید رو به دوربین بایستید و از فردی بخواهید که از شما یک عکس بگیرد، هنگام گرفتن عکس زاویه نگیرید و لبخند هم نزنید. خیلی جدی به دوربین خیره شوید و فکر کنید که یک عکس پرسنلی ست، موهایتان را کنار بزنید تا چهره شما به صورت کامل مشخص باشد و به دوربین زل بزنید.
    حالا عکس تهیه شده را مورد بررسی قرار دهید، با یک خودکار فرضی دور تا دور صورتتان را یک خط بکشید و حالا به آن نگاه کنید، خط دور صورتتان بیشتر به کدام یک از اشکال هندسی شباهت دارد. آیا زاویه دارد و یا به صورت یک دایره گرد است. به گوشه های فک تان دقت کنید و خطوط را دنبال کنید تا فرم صورت تان را پیدا کنید. این مرحله بسیار اهمیت دارد چون که تمام گفته های بعدی بر اساس آن ذکر می شود. #کوتاهی_مو #کوتاهی_با_ماشین #کوتاهی_ژورنالی #کوتاهی_2018 #کوتاهی_مو ✂️ #کوتاهی_حرفه_ای #کوتاهی_موزر #کوتاهی #کوتاهی_مو 💇 #کوتاهی_ژورنالی_بهمراه_براشینگ #کوتاهی_زنانه #کوتاهی_مدرن #کوتاهی_جدید #کوتاهی_تخصصی #کوتاهی_فانتزی #کوتاهی_
  • 55 8 18 January, 2019