#contemporarydrawing Instagram Photos & Videos

contemporarydrawing - 321k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • طراحی؛بدون مرز
Richard Serra
ریچارد سرا مجسمه ساز آمریکایی یکی از مهمترین نمایندگان جنبش مینیمالیسم است. آثار عظیم الجثه ی او از دید نظریه پردازان فمینیست روحیه ای مردانه را منعکس می کنند که در عین حال بیان کننده ی یک نوع نگاه غالب آمریکای پیروز بعد از جنگ جهانی نیز است. در مواجهه با آثار سرا با یک احساس عمومی مواجهیم و آن قرار گرفتن در وضعیت "خطر" است. چرا که بیننده هر لحظه گمان می کند این دیوارهای عظیم آهنی که غالبا بدون اتصال و صرفا با توزیع نیروهای وارد بر هم استوار مانده آمد, ممکن است بر سرش آوار شود. 
در پست بعدی طراحی های ریچارد سرا را ببینید که مثل مجسمه هایش حاصل مراقبه ای ذن گونه اند که از دهه هشتاد و در نتیجه ی مداقه ی هنرمند در احوالات شرق دور کشیده شده اند.
#richardserra#tamrinstudio#contemporaryart#contemporarydrawing
 • طراحی؛بدون مرز
  Richard Serra
  ریچارد سرا مجسمه ساز آمریکایی یکی از مهمترین نمایندگان جنبش مینیمالیسم است. آثار عظیم الجثه ی او از دید نظریه پردازان فمینیست روحیه ای مردانه را منعکس می کنند که در عین حال بیان کننده ی یک نوع نگاه غالب آمریکای پیروز بعد از جنگ جهانی نیز است. در مواجهه با آثار سرا با یک احساس عمومی مواجهیم و آن قرار گرفتن در وضعیت "خطر" است. چرا که بیننده هر لحظه گمان می کند این دیوارهای عظیم آهنی که غالبا بدون اتصال و صرفا با توزیع نیروهای وارد بر هم استوار مانده آمد, ممکن است بر سرش آوار شود.
  در پست بعدی طراحی های ریچارد سرا را ببینید که مثل مجسمه هایش حاصل مراقبه ای ذن گونه اند که از دهه هشتاد و در نتیجه ی مداقه ی هنرمند در احوالات شرق دور کشیده شده اند.
  #richardserra #tamrinstudio #contemporaryart #contemporarydrawing
 • 11 0 10 minutes ago