#devotional Instagram Photos & Videos

devotional - 688.6k posts

Top Posts

 • Believing This 🙌🏼🙌🏼
 • Believing This 🙌🏼🙌🏼
 • 2,852 63 16 January, 2019
 • Amen! 🛑 Don’t forget to check out our latest Christian deals from the link in our 👉 BIO.’ God bless you.
 • Amen! 🛑 Don’t forget to check out our latest Christian deals from the link in our 👉 BIO.’ God bless you.
 • 4,502 102 10 hours ago

Latest Instagram Posts

 • "Even though Guru may appear in front of you in various moods and forms but the true form of Guru is one and the same. So do not try to search for the true identity of Guru. You can never know the true identity of Guru unless he reveals it to you. Otherwise, no one can ever realize it." - Shivakalpa Mahayogi Dadaji Maharaj #spiritual#teachings #knowledge #quotes #spirituality

Website: www.dadajimaharaj.com

#Discover the spiritual TV programme,#devotional music and #divine teachings of Sri Sri Dadaji Maharaj in multiple languages on YouTube:

www.youtube.com/dadajimaharaj
 • "Even though Guru may appear in front of you in various moods and forms but the true form of Guru is one and the same. So do not try to search for the true identity of Guru. You can never know the true identity of Guru unless he reveals it to you. Otherwise, no one can ever realize it." - Shivakalpa Mahayogi Dadaji Maharaj  #spiritual #teachings   #knowledge   #quotes #spirituality

  Website: www.dadajimaharaj.com

  #Discover  the spiritual TV programme, #devotional  music and  #divine teachings of Sri Sri Dadaji Maharaj in multiple languages on YouTube:

  www.youtube.com/dadajimaharaj
 • 2 1 3 minutes ago
 • नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक:।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत॥
(द्वितीय अध्याय, श्लोक 23)
इस श्लोक का अर्थ है: आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है। न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। (यहां भगवान श्रीकृष्ण ने आत्मा के अजर-अमर और शाश्वत होने की बात की है।)
#radhakrishna #krishna #radha #harekrishna #hare #harerama #narayan #bhagvadgita #quotes #philosophy #devotional #dailydarshan #pune #isckon #iscontemple #bhakti #sankirtan #shloka #meaningfulquotes
 • नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक:।
  न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत॥
  (द्वितीय अध्याय, श्लोक 23)
  इस श्लोक का अर्थ है: आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है। न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। (यहां भगवान श्रीकृष्ण ने आत्मा के अजर-अमर और शाश्वत होने की बात की है।)
  #radhakrishna #krishna #radha #harekrishna #hare #harerama #narayan #bhagvadgita #quotes #philosophy #devotional #dailydarshan #pune #isckon #iscontemple #bhakti #sankirtan #shloka #meaningfulquotes
 • 2 0 11 minutes ago
 • ॥ श्री गुरुवे नम: ॥ ॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 
अध्याय -२२
गुरुदत्त भट्टाचा वृतांत -ज्योतिष्य शास्त्रा प्रमाणे भक्ताच्या पत्रिकेतील शुभफल देणारे एकमेव श्रीपाद प्रभू
गुरुचरण, कृष्णदास आणि मी (शंकरभट्ट) श्रीपाद प्रभूंच्या सम्मुख अद्वितीय आनंदाच्या सागरात विहार करीत होतो. गुरुदत्त नावाचा एक ज्योतिषी श्री गुरुदेवांच्या दर्शनासाठी आला होता. श्रीपाद प्रभूंनी त्याचा यथोचित सन्मान केला. एका निवांत जागी बसून सत्संग करा असा त्यांनी आदेश दिला. आमचे संभाषण ज्योतिष शास्त्राकडे वळले. मी दत्त महाशयाना म्हणालो ''महाराज, ज्योतिष्य शास्त्रात सांगितलेले फळ खरेच असते का ? फळात बदल करता येतो का ? मानवजीवनातील पूर्व कर्मे निर्देशित असतात ?'' यावर श्री दत्त गुरुदत्त भट्ट म्हणाले,'''भ' चक्र ही नक्षत्र कक्षा आहे. हिची सुरवात अश्विनी नक्षत्रा पासून होते. हे नक्षत्र स्थल निर्देश करण्यासाठी चैत्र पक्ष आहे. आणि रैवतपक्ष नांवाची दुसरी पध्दत्त आहे. रेवतीनक्षत्र असणाऱ्या स्थानापेक्षा आठ कळा कमी असलेल्या स्थानामुळे ते ग्राह्य नाही. अश्विनीनक्षत्र गोल ओळखण्यास कठीण आहे. परंतु 1800 अंशावर असलेले चित्रानक्षत्र याचा एकच गोल प्रकाशवंत असून स्फुट असल्याने त्यात सहा (6) ही राशी मिळविल्यास ती अश्विनी होऊन चैत्रपक्ष म्हणून ग्राह्य मानली जाते. अश्विनीनक्षत्र ''तुरग मुखाश्विनी श्रेणी'' तीन गोल म्हणून स्पष्ट करण्यात आली आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभ चित्रा नक्षत्रावर जन्म घेण्यास एक विशेष कारण आहे. तीन गोल एकत्र असलेले अश्विनी नक्षत्र म्हणजे त्यांचे स्वरूप आहे. तोच 'भ' चक्राचा प्रारंभ आहे. तेच त्यांचे दत्तात्रय स्वरूप आहे. कलियुगात त्यांचा प्रथम अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ आहे. हा अश्विनी नक्षत्रांच्या सरळ रेषेत 1800 अंशावर असलेले चित्रा नक्षत्र त्यांचे जन्मनक्षत्र आहे. 1800 अंश दूर असणारे कोणतेही नक्षत्र किंवा कोणताही ग्रह शक्तकेंद्रित करण्याचे कार्य करतो. मनुष्य, त्याचे पूर्वजन्म कृत प्रारब्ध गणिताने योग्य अशा ग्रहसंपुटिने जन्माला येतो. ग्रह मानवावर द्वेष भावना अथवा प्रेम भावना ठेवीत नाहीत. त्या ग्रहातून निर्माण झालेल्या विविध किरणांनी, विविध स्पंदनाने त्या त्या काळी, त्या प्रदेशात त्या विशिष्ट जीवांना इष्टानिष्ट फल मिळतात.
 • ॥ श्री गुरुवे नम: ॥ ॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥
  अध्याय -२२
  गुरुदत्त भट्टाचा वृतांत -ज्योतिष्य शास्त्रा प्रमाणे भक्ताच्या पत्रिकेतील शुभफल देणारे एकमेव श्रीपाद प्रभू
  गुरुचरण, कृष्णदास आणि मी (शंकरभट्ट) श्रीपाद प्रभूंच्या सम्मुख अद्वितीय आनंदाच्या सागरात विहार करीत होतो. गुरुदत्त नावाचा एक ज्योतिषी श्री गुरुदेवांच्या दर्शनासाठी आला होता. श्रीपाद प्रभूंनी त्याचा यथोचित सन्मान केला. एका निवांत जागी बसून सत्संग करा असा त्यांनी आदेश दिला. आमचे संभाषण ज्योतिष शास्त्राकडे वळले. मी दत्त महाशयाना म्हणालो ''महाराज, ज्योतिष्य शास्त्रात सांगितलेले फळ खरेच असते का ? फळात बदल करता येतो का ? मानवजीवनातील पूर्व कर्मे निर्देशित असतात ?'' यावर श्री दत्त गुरुदत्त भट्ट म्हणाले,'''भ' चक्र ही नक्षत्र कक्षा आहे. हिची सुरवात अश्विनी नक्षत्रा पासून होते. हे नक्षत्र स्थल निर्देश करण्यासाठी चैत्र पक्ष आहे. आणि रैवतपक्ष नांवाची दुसरी पध्दत्त आहे. रेवतीनक्षत्र असणाऱ्या स्थानापेक्षा आठ कळा कमी असलेल्या स्थानामुळे ते ग्राह्य नाही. अश्विनीनक्षत्र गोल ओळखण्यास कठीण आहे. परंतु 1800 अंशावर असलेले चित्रानक्षत्र याचा एकच गोल प्रकाशवंत असून स्फुट असल्याने त्यात सहा (6) ही राशी मिळविल्यास ती अश्विनी होऊन चैत्रपक्ष म्हणून ग्राह्य मानली जाते. अश्विनीनक्षत्र ''तुरग मुखाश्विनी श्रेणी'' तीन गोल म्हणून स्पष्ट करण्यात आली आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभ चित्रा नक्षत्रावर जन्म घेण्यास एक विशेष कारण आहे. तीन गोल एकत्र असलेले अश्विनी नक्षत्र म्हणजे त्यांचे स्वरूप आहे. तोच 'भ' चक्राचा प्रारंभ आहे. तेच त्यांचे दत्तात्रय स्वरूप आहे. कलियुगात त्यांचा प्रथम अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ आहे. हा अश्विनी नक्षत्रांच्या सरळ रेषेत 1800 अंशावर असलेले चित्रा नक्षत्र त्यांचे जन्मनक्षत्र आहे. 1800 अंश दूर असणारे कोणतेही नक्षत्र किंवा कोणताही ग्रह शक्तकेंद्रित करण्याचे कार्य करतो. मनुष्य, त्याचे पूर्वजन्म कृत प्रारब्ध गणिताने योग्य अशा ग्रहसंपुटिने जन्माला येतो. ग्रह मानवावर द्वेष भावना अथवा प्रेम भावना ठेवीत नाहीत. त्या ग्रहातून निर्माण झालेल्या विविध किरणांनी, विविध स्पंदनाने त्या त्या काळी, त्या प्रदेशात त्या विशिष्ट जीवांना इष्टानिष्ट फल मिळतात.
 • 6 10 23 minutes ago
 • Le lacrime sono più potenti di ogni parola. Suscitano sempre in chi le vede rigare il volto di una persona che soffre o che gioisce un moto dell’anima di partecipazione al dolore o alla gioia di chi le versa. Ci accompagnano tutta la vita e il #devotional ci aiuta ad apprezzarle.

http://www.elpidiopezzella.org/single-post/2019/01/20/Il-pianto

#blog #leggilo #meditazione #bibbia #fede
 • Le lacrime sono più potenti di ogni parola. Suscitano sempre in chi le vede rigare il volto di una persona che soffre o che gioisce un moto dell’anima di partecipazione al dolore o alla gioia di chi le versa. Ci accompagnano tutta la vita e il #devotional ci aiuta ad apprezzarle.

  http://www.elpidiopezzella.org/single-post/2019/01/20/Il-pianto

  #blog #leggilo #meditazione #bibbia #fede
 • 2 0 39 minutes ago
 • 🌸Sundaymorning 🌸
#devotional #Jainbhajan ★आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी के चरणों मे समर्पित★
शरद पूर्णिमा जन्म लिया है माता पिता को धन्य किया है..
दोउ भ्राता जिन दीक्षा पायी गुरुवर रखना मेरी लाज मेरी तुम्ही आगम के अगर ।। विद्याधर विद्यासागर ,ज्ञान की भरदो गागर ।।
(भजन: विद्याधर विद्यासागर ।। स्वर: स्वस्ति मेहुल जैन ) ●●●लाइक और शेयर करना ना भूलें ●●● #SwastiMehulJain #SMJ #Staytuned❤️
 • 🌸Sundaymorning 🌸
  #devotional #Jainbhajan ★आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी के चरणों मे समर्पित★
  शरद पूर्णिमा जन्म लिया है माता पिता को धन्य किया है..
  दोउ भ्राता जिन दीक्षा पायी गुरुवर रखना मेरी लाज मेरी तुम्ही आगम के अगर ।। विद्याधर विद्यासागर ,ज्ञान की भरदो गागर ।।
  (भजन: विद्याधर विद्यासागर ।। स्वर: स्वस्ति मेहुल जैन ) ●●●लाइक और शेयर करना ना भूलें ●●● #SwastiMehulJain #SMJ #Staytuned ❤️
 • 31 4 45 minutes ago
 • Date: January 20, 2019
Theme: Fruitfulness
Topic: The Tragedy of Fruitlessness 2

Luke 13:8-9 "And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also... if it bear fruit, well : and if not, then after that thou shalt cut it down." Although a fruitless being is not God's delight, He always considers His investments and as such gives chances of repentance to wayward children. God wants no one to perish.

What would become of the tree in today's text if it does not fruit in the end? May you not be cut down. Make use of your God given resources to bear Him fruit that He may delight in you. Make the Father proud always.

Talk to God: Father, make my life remain a sweet fragrance unto you in Jesus' name, amen. 📷 @lexonart

#befruitful #thefort #limitless #TeamJesus #AbleGod #thebible #holybible #devotional #dailydevotional #Word #thebibleproject
 • Date: January 20, 2019
  Theme: Fruitfulness
  Topic: The Tragedy of Fruitlessness 2

  Luke 13:8-9 "And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also... if it bear fruit, well : and if not, then after that thou shalt cut it down." Although a fruitless being is not God's delight, He always considers His investments and as such gives chances of repentance to wayward children. God wants no one to perish.

  What would become of the tree in today's text if it does not fruit in the end? May you not be cut down. Make use of your God given resources to bear Him fruit that He may delight in you. Make the Father proud always.

  Talk to God: Father, make my life remain a sweet fragrance unto you in Jesus' name, amen. 📷 @lexonart

  #befruitful #thefort #limitless #TeamJesus #AbleGod #thebible #holybible #devotional #dailydevotional #Word #thebibleproject
 • 5 1 52 minutes ago
 • He can do for you what no one else can...
 • He can do for you what no one else can...
 • 8 1 1 hour ago
 • New book... Posted @withrepost • @amarachimex The first time I worked with @dubams was in 2014. He had just finished NYSC, had passed out as corper of the year, and written a memoir of his service year. According to him, he had been super excited about publishing immediately, but his dad had asked him to have an editor look at it, and his cousin, a writer had mentioned me. 
I remember reading GVU and praying for the grace to raise children like Dubamo (especially because I was pregnant with my second child then)...I remember wondering about his parents in awe and praying that I would be that type of involved parent even when my children are grown. His dad even checked the book after my first edit.
And yes, GVU sold out all 1,000 copies almost immediately after it was released. 
I never got to meet Dubamo's Dad but by sending his son to go look for an editor, he inspired me. 
I feel super honoured to be publishing this compilation that captures his life and works. This book reaffirms the fact that nothing beats living and walking in God's love. .
.
#NewBookAlert #Devotional #60DaysDevotional #Inspirational #GoodReads #ChristianBooks #NigerDelta #PeaceAdvocacy #PZAginighan #Bookstagram #MotivationalBooks #Booksof2019 - #regrann
 • New book... Posted @withrepost@amarachimex The first time I worked with @dubams was in 2014. He had just finished NYSC, had passed out as corper of the year, and written a memoir of his service year. According to him, he had been super excited about publishing immediately, but his dad had asked him to have an editor look at it, and his cousin, a writer had mentioned me.
  I remember reading GVU and praying for the grace to raise children like Dubamo (especially because I was pregnant with my second child then)...I remember wondering about his parents in awe and praying that I would be that type of involved parent even when my children are grown. His dad even checked the book after my first edit.
  And yes, GVU sold out all 1,000 copies almost immediately after it was released.
  I never got to meet Dubamo's Dad but by sending his son to go look for an editor, he inspired me.
  I feel super honoured to be publishing this compilation that captures his life and works. This book reaffirms the fact that nothing beats living and walking in God's love. .
  .
  #NewBookAlert #Devotional #60DaysDevotional #Inspirational #GoodReads #ChristianBooks #NigerDelta #PeaceAdvocacy #PZAginighan #Bookstagram #MotivationalBooks #Booksof2019 - #regrann
 • 30 4 1 hour ago
 • “So Lot chose for himself all the Jordan Valley, and Lot journeyed east. Thus they separated from each other. Abram settled in the land of Canaan, while Lot settled among the cities of the valley and moved his tent as far as Sodom. Now the men of Sodom were wicked, great sinners against the Lord.” (Genesis‬ ‭13:11-13‬ ‭ESV)⁣
⁣
When you read Genesis 13, you can see that the differences in character between Abram and his nephew Lot are striking. They were both rich and had great flocks, so they had to separate because the land could not support both of them, and their herdsman were continually fighting with each other. ⁣
⁣
What was different? 1) To Abram the worship of Yahweh was a priority (v.4). 2) Abraham was a peacemaker. He gave his nephew the opportunity to choose the best land for himself so that the strife would end (v.8-9). 3) Abram trusted that Yahweh could prosper him, even if the land that was left for him was less fertile, when you look with natural eyes (v.14-17).⁣
⁣
4) Lot was selfish. When he saw how well-watered the Jordan valley was, he immediately chose that area (v.10-11). 5) Lot rejected Abram and the promises Yahweh gave to him and his offspring by choosing land outside of the land that Yahweh had promised to Lot (v.11-12). 6) Lot was wiling to risk his soul by living in a morally depraved area, because he felt that it was a quick way to gain prosperity (v.13).⁣
⁣
Abram chose to put Yahweh at the center of his life. Lot put himself in the center. Too often we follow Lot’s ways. What would it take for us to follow Abram’s ways? God deserves first place in our lives! #god #devo #devotion #devotional #lot #sbram #abraham #israel #sodom #character
 • “So Lot chose for himself all the Jordan Valley, and Lot journeyed east. Thus they separated from each other. Abram settled in the land of Canaan, while Lot settled among the cities of the valley and moved his tent as far as Sodom. Now the men of Sodom were wicked, great sinners against the Lord.” (Genesis‬ ‭13:11-13‬ ‭ESV)⁣

  When you read Genesis 13, you can see that the differences in character between Abram and his nephew Lot are striking. They were both rich and had great flocks, so they had to separate because the land could not support both of them, and their herdsman were continually fighting with each other. ⁣

  What was different? 1) To Abram the worship of Yahweh was a priority (v.4). 2) Abraham was a peacemaker. He gave his nephew the opportunity to choose the best land for himself so that the strife would end (v.8-9). 3) Abram trusted that Yahweh could prosper him, even if the land that was left for him was less fertile, when you look with natural eyes (v.14-17).⁣

  4) Lot was selfish. When he saw how well-watered the Jordan valley was, he immediately chose that area (v.10-11). 5) Lot rejected Abram and the promises Yahweh gave to him and his offspring by choosing land outside of the land that Yahweh had promised to Lot (v.11-12). 6) Lot was wiling to risk his soul by living in a morally depraved area, because he felt that it was a quick way to gain prosperity (v.13).⁣

  Abram chose to put Yahweh at the center of his life. Lot put himself in the center. Too often we follow Lot’s ways. What would it take for us to follow Abram’s ways? God deserves first place in our lives! #god #devo #devotion #devotional #lot #sbram #abraham #israel #sodom #character
 • 6 1 1 hour ago
 • REPRESENT THE LIFE (If you agree, like and comment )
 • REPRESENT THE LIFE (If you agree, like and comment )
 • 22 1 1 hour ago
 • The song கல்லாப் பிழையும் Sung by Veeramani Kannan in the Album பட்டினத்தார் பாடல்கள், is divinely to listen to. 
How many of you have listened to this? 
https://youtu.be/pQLPaBFw-AM.
#devotional #pattinathar #tamil #tamildevotionalsongs #shiva #sivan
 • The song கல்லாப் பிழையும் Sung by Veeramani Kannan in the Album பட்டினத்தார் பாடல்கள், is divinely to listen to.
  How many of you have listened to this?
  https://youtu.be/pQLPaBFw-AM.
  #devotional #pattinathar #tamil #tamildevotionalsongs #shiva #sivan
 • 15 0 1 hour ago
 • A daily devotional book drawn from Ellen G. White's writings, this volume touches every part of our life as Christians. 
Many of the experts were taken from unpublished sources and articles, and though they focus on different points of life, they each give the same message of practical Christianity. 
Originally published in 1952, My Life Today is filled with spiritual gems that remain valuable even in the 21st century. 
Grab your copies now! 😊
#devotional #book #mylifetoday #adults #christianity #daily
 • A daily devotional book drawn from Ellen G. White's writings, this volume touches every part of our life as Christians.
  Many of the experts were taken from unpublished sources and articles, and though they focus on different points of life, they each give the same message of practical Christianity.
  Originally published in 1952, My Life Today is filled with spiritual gems that remain valuable even in the 21st century.
  Grab your copies now! 😊
  #devotional #book #mylifetoday #adults #christianity #daily
 • 3 0 1 hour ago