#lovehorse Instagram Photos & Videos

lovehorse - 181.3k posts

Top Posts

Latest Instagram Posts

 • عشق جان...
. 
باد اسبی است،
بشنو که چگونه می تازد
از میان دریا و از میان آسمان،

بشنو که چگونه زمین را درهم می نوردد،
تا مرا به دوردست های دور ببرد.

در آغوشت پنهانم کن،
لااقل همین یک شب را
پنهانم کن!

که این شب باران،
دهان های بی شمارش را
سخت بر زمین و بر دریا نهاده است.

بشنو که چگونه باد می خواهد
چهارنعل، مرا با خود برد
بگذار باد بگذرد،

آن پس مرا ترک کن ...
......................................................................................
.
.
پ ن : متن اصلی شعر 👇👇👇😁👇👇
.
 باد اسب است:
گوش کن چگونه می تازد
از میان دریا، میان آسمان. 
می خواهد مرا با خود ببرد: گوش کن
چگونه دنیا را به زیر سم دارد
برای بردن من.

مرا در میان بازوانت پنهان کن
تنها یک امشب،
آنگاه که باران
دهان های بیشمارش را
بر سینه دریا و زمین می شکند

گوش کن چگونه باد
چهار نعل می تازد
برای بردن من. 
با پیشانی ات بر پیشانی ام
دهانت بر دهانم
تن مان گره خورده
به عشقی که ما را سر می کشد

بگذار باد بگذرد
و مرا با خود نبرد. 
بگذار باد بگذرد
با تاجی از کف دریا،
بگذار مرا بخواند و مرا بجوید

زمانی که آرام آرام فرو می روم
در چشمان درشت تو ،
و تنها یک امشب
در آن ها آرام می گیرم عشق من ...
.
.

#horsetailfalls #horsephotography #horses #horse_tail #horse #equine #horses_ir #tophorse #horse_mane #equines #top_horse #equestrian #horse_racing #lovehorse #colorhorse #color_horses #jumpernews #horse_breed #breeds_horses #horsejumping 
#حصان #اسب #اسب_اصیل #اسب_سواری #اسب_عرب #پابلو_نرودا #از_خودت_برایم_بگو #بابک_زمانی #محمود_سرمدی #باد_در_جزیره
 • عشق جان...
  .
  باد اسبی است،
  بشنو که چگونه می تازد
  از میان دریا و از میان آسمان،

  بشنو که چگونه زمین را درهم می نوردد،
  تا مرا به دوردست های دور ببرد.

  در آغوشت پنهانم کن،
  لااقل همین یک شب را
  پنهانم کن!

  که این شب باران،
  دهان های بی شمارش را
  سخت بر زمین و بر دریا نهاده است.

  بشنو که چگونه باد می خواهد
  چهارنعل، مرا با خود برد
  بگذار باد بگذرد،

  آن پس مرا ترک کن ...
  ......................................................................................
  .
  .
  پ ن : متن اصلی شعر 👇👇👇😁👇👇
  .
  باد اسب است:
  گوش کن چگونه می تازد
  از میان دریا، میان آسمان.
  می خواهد مرا با خود ببرد: گوش کن
  چگونه دنیا را به زیر سم دارد
  برای بردن من.

  مرا در میان بازوانت پنهان کن
  تنها یک امشب،
  آنگاه که باران
  دهان های بیشمارش را
  بر سینه دریا و زمین می شکند

  گوش کن چگونه باد
  چهار نعل می تازد
  برای بردن من.
  با پیشانی ات بر پیشانی ام
  دهانت بر دهانم
  تن مان گره خورده
  به عشقی که ما را سر می کشد

  بگذار باد بگذرد
  و مرا با خود نبرد.
  بگذار باد بگذرد
  با تاجی از کف دریا،
  بگذار مرا بخواند و مرا بجوید

  زمانی که آرام آرام فرو می روم
  در چشمان درشت تو ،
  و تنها یک امشب
  در آن ها آرام می گیرم عشق من ...
  .
  .

  #horsetailfalls #horsephotography #horses #horse_tail #horse #equine #horses_ir #tophorse #horse_mane #equines #top_horse #equestrian #horse_racing #lovehorse #colorhorse #color_horses #jumpernews #horse_breed #breeds_horses #horsejumping
  #حصان #اسب #اسب_اصیل #اسب_سواری #اسب_عرب #پابلو_نرودا #از_خودت_برایم_بگو #بابک_زمانی #محمود_سرمدی #باد_در_جزیره
 • 60 3 5 hours ago