#physalis Instagram Photos & Videos

physalis - 112.8k posts

Top Posts

 • #نکات_مهم_کاشت_فیسالیس
.

قبل از کاشت حتما زمین را قارچ کش بزنید.

کاشت ازطریق بذر امکان پذیراست.

بهترین روش کاشت از طریق نهال می باشد.

زمان کاشت از اواسط اسفندماه تا اواخر فروردین ماه است.

بذررا در سینی نشا بکارید و بعد از ۳۵تا۴۰ روزبه زمین اصلی انتقال دهید.

فیسالیس را می توان در تمامی فصول سال در گلخانه کشت نمود.

بعد از کاشت جوانه زنی به سرعت انجام میگیرد.

بهترین نوع خاک برای فیسالیس خاک سبک بدون کود مناسب است.ترکیب های: پیت ماس + کوکوپیت وخاک ساحلی مناسب است.

سینی نشاء تا جوانه زنی مرطوب باشد وهرروز آبیاری گردد،بعد از جوانه زنی هر موقع خاک خشک شد آب داده شود.

بعد از۱۵تا۲۰ روز بذرها جوانه میزند.

نهال ها به اندازه ۱۰تا ۲۰سانت رشد کردند آن را جهت کشت انتقال دهید.

گیاه فیسالیس در خاک های شنی که غنی هستند به خوبی رشد می کند. اگر خاک خیلی غنی باشد باعث تشویق تولید زیاد برگ و کاهش باردهی و محصول می شود.دادن کود متوسط، باعث رشد رویشی بیش از حد و کاهش گل دهی می شود.

هرچه مقدار کود دهی کمتر باشد میزان محصول بیشتر است.

جوانه سبز شده را از وزش باد دور نگه دارید.

مکان آفتابی و پر نور مناسب رشد است.

#تکثیر_فیسالیس
ازدیاد این گیاه عمدتا از طریق دانه می باشد اما از قلمه های یکساله چوبی نرم نیز تحت تاثیر هورمون ریشه زایی اکسین می توان استفاده نمود که با موفقیت حدود ۳۸ درصدی همراه بوده است. همچنین از طریق خوابانیدن هوایی و تقسیم بوته نیز می توان آنرا تکثیر کرد. .
.
.
#فیسالیس #عروسک_پشت_پرده #گیلاس_زمینی #تمشک_زمینی 
#کشاورزى #گلکاری #گل_وگیاه #دانستنی_های_گیاهان #باغبانی #پیج_گل_وگیاه #پیج_آموزشی_گل_و_گیاه #میوه_های_خاص #شناخت_گیاهان
#میوه_فیسالیس 
#Physalis
 • #نکات_مهم_کاشت_فیسالیس
  .

  قبل از کاشت حتما زمین را قارچ کش بزنید.

  کاشت ازطریق بذر امکان پذیراست.

  بهترین روش کاشت از طریق نهال می باشد.

  زمان کاشت از اواسط اسفندماه تا اواخر فروردین ماه است.

  بذررا در سینی نشا بکارید و بعد از ۳۵تا۴۰ روزبه زمین اصلی انتقال دهید.

  فیسالیس را می توان در تمامی فصول سال در گلخانه کشت نمود.

  بعد از کاشت جوانه زنی به سرعت انجام میگیرد.

  بهترین نوع خاک برای فیسالیس خاک سبک بدون کود مناسب است.ترکیب های: پیت ماس + کوکوپیت وخاک ساحلی مناسب است.

  سینی نشاء تا جوانه زنی مرطوب باشد وهرروز آبیاری گردد،بعد از جوانه زنی هر موقع خاک خشک شد آب داده شود.

  بعد از۱۵تا۲۰ روز بذرها جوانه میزند.

  نهال ها به اندازه ۱۰تا ۲۰سانت رشد کردند آن را جهت کشت انتقال دهید.

  گیاه فیسالیس در خاک های شنی که غنی هستند به خوبی رشد می کند. اگر خاک خیلی غنی باشد باعث تشویق تولید زیاد برگ و کاهش باردهی و محصول می شود.دادن کود متوسط، باعث رشد رویشی بیش از حد و کاهش گل دهی می شود.

  هرچه مقدار کود دهی کمتر باشد میزان محصول بیشتر است.

  جوانه سبز شده را از وزش باد دور نگه دارید.

  مکان آفتابی و پر نور مناسب رشد است.

  #تکثیر_فیسالیس
  ازدیاد این گیاه عمدتا از طریق دانه می باشد اما از قلمه های یکساله چوبی نرم نیز تحت تاثیر هورمون ریشه زایی اکسین می توان استفاده نمود که با موفقیت حدود ۳۸ درصدی همراه بوده است. همچنین از طریق خوابانیدن هوایی و تقسیم بوته نیز می توان آنرا تکثیر کرد. .
  .
  .
  #فیسالیس #عروسک_پشت_پرده #گیلاس_زمینی #تمشک_زمینی
  #کشاورزى #گلکاری #گل_وگیاه #دانستنی_های_گیاهان #باغبانی #پیج_گل_وگیاه #پیج_آموزشی_گل_و_گیاه #میوه_های_خاص #شناخت_گیاهان
  #میوه_فیسالیس
  #Physalis
 • 738 20 6 January, 2019

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Latest Instagram Posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements