#sojourntraveller Instagram Photos & Videos

sojourntraveller - 176 posts

Top Posts

 • वाघबीळ किंवा नाचणटेपाची...
(गन्स ऑफ पाचाड)

पाचाड खिंडीतच रायगडाच्या विरुद्ध दिशेस अवघ्या ४-५ मिनिटांच्या चढणीवर एक गुहा आहे तिला म्हणतात वाघबीळ किंवा नाचणटेपाची गुहा आहे या गुहेला "गन्स ऑफ पाचाड" असे म्हणतात काही ट्रेकर्स...जगातील इतर सर्व गुहांपेक्षा या गुहेची रचना पूर्ण वेगळी आहे पाचाड खिंडीतून इथवर चढून आले की गुहेचे एक तोंड दिसते या तोंडातून आत गेले की समोर येणारे दृश्य अचंबित करणारे आहे दोन गोलाकृती प्रचंड भोके पलीकडील बाजूला आहेत तिथवर गेले की पाचाडचा भुईकोट किल्ला पाचाड गाव व पाचाडपासून ते पाचाड खिंडीकडे येणारा घाटरस्ता व्यवस्थित पाहता येतो..या गुहेत सतत वाहणारा थंडगार वारा एकापाठोपाठ येणाऱ्या थंड वाऱ्याच्या झुळुका आपला सारा थकवा दूर करतात ज्या अर्थी अश्मयुगीन मानवाची इथे वस्ती होती रायगड पाहायला शेकडो हजारो दुर्ग यात्रींना या वाघबीळ गुहेची कल्पनाच नसते अश्मयुगीन मानवाचे जुने वसतिस्थान, ३ तोंडे असणारी गुहा, तेथून दिसणारा उत्कृष्ट देखावा, सतत वाहणारा थंड वारा याचं आकर्षण येथे भेट देणाऱ्याला पडते... Info courtesy - sachin pokharkar
__________

Ps- how's the view sir ??? Go back to my 2 post behind and see the view from yourself.
__________

Shotonredmi 4
__________

#incredible_india #indiashutterbugs #_mig #gadkille #maharashtratravel #maharashtra_forts #forts_treasure #maharashtratourism #maharashtra_desha #odh_sahyadrichi #sahyadri_ig #sahyadricha_mavla2118 #travocompany #trekking_in_sahyadris #kokanachi_shan #durg_naad #jayostute_maharashtra #insta_maharashtra #marathifc #nomadsofindia #mahatrekkingclub #shivaji_maharaj_history#coloursofindia #wonderful_maharashtra #maharastrian_treasure #streetsofmaharashtra #full_phoneography #m3yatrik #indiaview #sojourntraveller
 • वाघबीळ किंवा नाचणटेपाची...
  (गन्स ऑफ पाचाड)

  पाचाड खिंडीतच रायगडाच्या विरुद्ध दिशेस अवघ्या ४-५ मिनिटांच्या चढणीवर एक गुहा आहे तिला म्हणतात वाघबीळ किंवा नाचणटेपाची गुहा आहे या गुहेला "गन्स ऑफ पाचाड" असे म्हणतात काही ट्रेकर्स...जगातील इतर सर्व गुहांपेक्षा या गुहेची रचना पूर्ण वेगळी आहे पाचाड खिंडीतून इथवर चढून आले की गुहेचे एक तोंड दिसते या तोंडातून आत गेले की समोर येणारे दृश्य अचंबित करणारे आहे दोन गोलाकृती प्रचंड भोके पलीकडील बाजूला आहेत तिथवर गेले की पाचाडचा भुईकोट किल्ला पाचाड गाव व पाचाडपासून ते पाचाड खिंडीकडे येणारा घाटरस्ता व्यवस्थित पाहता येतो..या गुहेत सतत वाहणारा थंडगार वारा एकापाठोपाठ येणाऱ्या थंड वाऱ्याच्या झुळुका आपला सारा थकवा दूर करतात ज्या अर्थी अश्मयुगीन मानवाची इथे वस्ती होती रायगड पाहायला शेकडो हजारो दुर्ग यात्रींना या वाघबीळ गुहेची कल्पनाच नसते अश्मयुगीन मानवाचे जुने वसतिस्थान, ३ तोंडे असणारी गुहा, तेथून दिसणारा उत्कृष्ट देखावा, सतत वाहणारा थंड वारा याचं आकर्षण येथे भेट देणाऱ्याला पडते... Info courtesy - sachin pokharkar
  __________

  Ps- how's the view sir ??? Go back to my 2 post behind and see the view from yourself.
  __________

  Shotonredmi 4
  __________

  #incredible_india #indiashutterbugs #_mig #gadkille #maharashtratravel #maharashtra_forts #forts_treasure #maharashtratourism #maharashtra_desha #odh_sahyadrichi #sahyadri_ig #sahyadricha_mavla2118 #travocompany #trekking_in_sahyadris #kokanachi_shan #durg_naad #jayostute_maharashtra #insta_maharashtra #marathifc #nomadsofindia #mahatrekkingclub #shivaji_maharaj_history #coloursofindia #wonderful_maharashtra #maharastrian_treasure #streetsofmaharashtra #full_phoneography #m3yatrik #indiaview #sojourntraveller
 • 1,421 30 11 February, 2019

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Latest Instagram Posts

Advertisements

 • वाघबीळ किंवा नाचणटेपाची...
(गन्स ऑफ पाचाड)

पाचाड खिंडीतच रायगडाच्या विरुद्ध दिशेस अवघ्या ४-५ मिनिटांच्या चढणीवर एक गुहा आहे तिला म्हणतात वाघबीळ किंवा नाचणटेपाची गुहा आहे या गुहेला "गन्स ऑफ पाचाड" असे म्हणतात काही ट्रेकर्स...जगातील इतर सर्व गुहांपेक्षा या गुहेची रचना पूर्ण वेगळी आहे पाचाड खिंडीतून इथवर चढून आले की गुहेचे एक तोंड दिसते या तोंडातून आत गेले की समोर येणारे दृश्य अचंबित करणारे आहे दोन गोलाकृती प्रचंड भोके पलीकडील बाजूला आहेत तिथवर गेले की पाचाडचा भुईकोट किल्ला पाचाड गाव व पाचाडपासून ते पाचाड खिंडीकडे येणारा घाटरस्ता व्यवस्थित पाहता येतो..या गुहेत सतत वाहणारा थंडगार वारा एकापाठोपाठ येणाऱ्या थंड वाऱ्याच्या झुळुका आपला सारा थकवा दूर करतात ज्या अर्थी अश्मयुगीन मानवाची इथे वस्ती होती रायगड पाहायला शेकडो हजारो दुर्ग यात्रींना या वाघबीळ गुहेची कल्पनाच नसते अश्मयुगीन मानवाचे जुने वसतिस्थान, ३ तोंडे असणारी गुहा, तेथून दिसणारा उत्कृष्ट देखावा, सतत वाहणारा थंड वारा याचं आकर्षण येथे भेट देणाऱ्याला पडते... Info courtesy - sachin pokharkar
__________

Ps- how's the view sir ??? Go back to my 2 post behind and see the view from yourself.
__________

Shotonredmi 4
__________

#incredible_india #indiashutterbugs #_mig #gadkille #maharashtratravel #maharashtra_forts #forts_treasure #maharashtratourism #maharashtra_desha #odh_sahyadrichi #sahyadri_ig #sahyadricha_mavla2118 #travocompany #trekking_in_sahyadris #kokanachi_shan #durg_naad #jayostute_maharashtra #insta_maharashtra #marathifc #nomadsofindia #mahatrekkingclub #shivaji_maharaj_history#coloursofindia #wonderful_maharashtra #maharastrian_treasure #streetsofmaharashtra #full_phoneography #m3yatrik #indiaview #sojourntraveller
 • वाघबीळ किंवा नाचणटेपाची...
  (गन्स ऑफ पाचाड)

  पाचाड खिंडीतच रायगडाच्या विरुद्ध दिशेस अवघ्या ४-५ मिनिटांच्या चढणीवर एक गुहा आहे तिला म्हणतात वाघबीळ किंवा नाचणटेपाची गुहा आहे या गुहेला "गन्स ऑफ पाचाड" असे म्हणतात काही ट्रेकर्स...जगातील इतर सर्व गुहांपेक्षा या गुहेची रचना पूर्ण वेगळी आहे पाचाड खिंडीतून इथवर चढून आले की गुहेचे एक तोंड दिसते या तोंडातून आत गेले की समोर येणारे दृश्य अचंबित करणारे आहे दोन गोलाकृती प्रचंड भोके पलीकडील बाजूला आहेत तिथवर गेले की पाचाडचा भुईकोट किल्ला पाचाड गाव व पाचाडपासून ते पाचाड खिंडीकडे येणारा घाटरस्ता व्यवस्थित पाहता येतो..या गुहेत सतत वाहणारा थंडगार वारा एकापाठोपाठ येणाऱ्या थंड वाऱ्याच्या झुळुका आपला सारा थकवा दूर करतात ज्या अर्थी अश्मयुगीन मानवाची इथे वस्ती होती रायगड पाहायला शेकडो हजारो दुर्ग यात्रींना या वाघबीळ गुहेची कल्पनाच नसते अश्मयुगीन मानवाचे जुने वसतिस्थान, ३ तोंडे असणारी गुहा, तेथून दिसणारा उत्कृष्ट देखावा, सतत वाहणारा थंड वारा याचं आकर्षण येथे भेट देणाऱ्याला पडते... Info courtesy - sachin pokharkar
  __________

  Ps- how's the view sir ??? Go back to my 2 post behind and see the view from yourself.
  __________

  Shotonredmi 4
  __________

  #incredible_india #indiashutterbugs #_mig #gadkille #maharashtratravel #maharashtra_forts #forts_treasure #maharashtratourism #maharashtra_desha #odh_sahyadrichi #sahyadri_ig #sahyadricha_mavla2118 #travocompany #trekking_in_sahyadris #kokanachi_shan #durg_naad #jayostute_maharashtra #insta_maharashtra #marathifc #nomadsofindia #mahatrekkingclub #shivaji_maharaj_history #coloursofindia #wonderful_maharashtra #maharastrian_treasure #streetsofmaharashtra #full_phoneography #m3yatrik #indiaview #sojourntraveller
 • 1,421 30 11 February, 2019

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

 • Finally 30 has arrived suddenly and all at once.
Which is to say,  it was never something I thought about and dreaded. It seems age that was always so far away, something so remote. 
And now here it is and I am 30, entering into new decade. People will tell you that its beginning of the end. That its downhill from here. But I feel as if I'm starting my next great adventure.

Our age holds very little consequence in the grand scheme of things, it is just a number with no special power. The power lies in our ability to add significance to that number. 
Whatever age you're going to turn into, decide what significance it will have for you, just add the number and then do all possibly you can to live that to the fullest.

#sojourntraveller
____________
 • Finally 30 has arrived suddenly and all at once.
  Which is to say,  it was never something I thought about and dreaded. It seems age that was always so far away, something so remote.
  And now here it is and I am 30, entering into new decade. People will tell you that its beginning of the end. That its downhill from here. But I feel as if I'm starting my next great adventure.

  Our age holds very little consequence in the grand scheme of things, it is just a number with no special power. The power lies in our ability to add significance to that number.
  Whatever age you're going to turn into, decide what significance it will have for you, just add the number and then do all possibly you can to live that to the fullest.

  #sojourntraveller
  ____________
 • 323 64 5 December, 2018